Werkwijze

Voor wat kan je bij mij terecht:


Emotionele problemen zoals angsten, onzekerheid, faalangst, paniek, fobieën, neerslachtigheid, depressie, na traumatische ervaringen, rouw na verlies of scheiding,…

Gedragsproblemen zoals agressief en opstandig gedrag thuis of op school, gebrek aan respect, koppigheid,…

Relationele problemen zoals moeite om vrienden te hebben, pesten, sociale vaardigheden, gebrekkige weerbaarheid, eenzaamheid,…

Ontwikkelingsproblemen zoals ADHD, ASS, tics,… maar ook zindelijkheidsproblemen, eetproblemen, slaapproblemen,…

Concentratie- en intelligentieonderzoek

...

maar ook gerechtsexpertise of begeleiding op andere vlakkenHoe ga ik te werk:


Na aanmelding via telefoon, mail of het contactformulier op de site maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt de  anamnese van   de  ontwikkeling van uw kind of jongere besproken en hoe de huidige problemen   ontstaan zijn.


 

Daarna volgt een verkennende fase waarbij ik enkele keren met het  kind of jongere individueel aan de slag ga voor belevingsonderzoek via tekeningen, verhaal en spel. Daarbij is het de bedoeling om een beeld te  vormen  van wie hij of zij is, welke angsten, verlangens en sterktes zijn en waar het precies moeilijk loopt.


Daarop volgt een adviesgesprek met de ouders  waarbij samen wordt besproken hoe begeleiding verder kan gaan. Therapie kan daarna worden gestart, in combinatie met oudergesprekken  waarbij pedagogische ondersteuning wordt verleend.


Eventuele gesprekken met andere leden van de familie zijn ook mogelijk.   


Wanneer een afspraak niet tijdig geannuleerd wordt, dient deze vergoed te worden.